Eerste gebruikers Hunzehuys Borger

Een aantal voorzieningen voor het dorp Borger en de kernen daarom heen zijn in Het Hunzehuys gecentraliseerd. Goede voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid. Het Hunzehuys is een bijzondere plek die zorgt voor de verbinding in het dorp.

Na de herfstvakantie zijn obs De Meander en de Montessorischool de eerste gebruikers van Het Hunzehuys. Na de kerstvakantie gaan ook christelijke school De Borgh, de bibliotheek, de kinderopvang en het dorpshuis verhuizen naar Het Hunzehuys.

Zie artikel Dagblad van het Noorden: PDF.