Eerste regionale conferentie „Zwischen Rhein und Wupper“: De Zwarte Hond presenteert een toekomstvisie met drie pilotprojecten

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband ‘Zwischen Rhein und Wupper: zusammen – wachsen’ gaat de volgende fase in. Tijdens de regionale conferentie, die op 13 oktober in de historische locomotievenhal in Erkrath werd gehouden, kwamen circa 130 prominente deelnemers bijeen om een vervolg te geven aan de in het StadtUmland-proces opgestarte netwerkvorming. Matthias Rottmann vatte de resultaten van het door De Zwarte Hond en RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten opgestelde toekomstvisie bondig samen en stelde in zijn presentatie drie mogelijke modellen voor.

‘Eine Stunde mehr Zeit’ (Eén uur meer tijd) – zo luidt het door de deelstaat Noordrijn-Westfalen bekroonde toekomstvisie die door achttien gemeenten en Kreis Mettmann op initiatief van de Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW) gezamenlijk is uitgewerkte. Door te focussen op het gemeenschappelijke hoofddoel ‘levenskwaliteit’, is het gelukt om de verschillende visies op stad/platteland, mobiliteit, wonen, werken en infrastructuur te bundelen. Aan de hand van drie ruimtelijke modellen zette Matthias Rottmann de concrete aanpak van het project als volgt uiteen:

1. Een Rheinisch-Bergische fietspadennetwerk: dit grootschalige netwerk van verbrede, nieuwe en snellere fietspaden dient als aanvulling op het regionale openbaar vervoer en moet de fiets resp. e-bike tot verkeersmiddel van de toekomst maken. Ook in dit soort heuvelachtige regio’s kan de fiets voor veel mensen een duurzaam alternatief zijn voor auto, bus en trein.

2. Een treinverbindingenstudie: de verbindingen tussen de agglomeraties en steden moeten worden verbeterd door spoorwegknooppunten en hun infrastructuur beter op elkaar aan te laten sluiten. Door dit slim te doen kan de reistijd worden verkort en worden afstanden van secundair belang.

3. Het opstellen van modellen voor zogenaamde ‘work-life-balance’-wijken: welke eisen stellen mensen in een bepaalde levensfase aan infrastructuur, scholen, opleidingen, werkgelegenheid, lokale diensten, sport en vrijetijd? Hoe kan meer nabijheid worden gecreëerd zonder dat dit tot meer verkeer leidt? Aan welke criteria moeten zulke geïntegreerde woon-werkwijken voldoen? Hoe kunnen deze criteria in concrete maatregelen worden omgezet? Allemaal vraagstellingen die een gemeenschappelijke aanpak vereisen.

Meer foto’s en informatie over dit project vindt u hier.