Eerste schop in de grond in Regensburg – start bouw van de hoogwaterbescherming

De laatste dramatische hoogwaterstand van de Donau staat nog vers in het geheugen. In Regensburg konden grote delen van de stad met veel inzet behouden worden voor overstroming – echter het waterpeil bevond zich slechts twee keer een handbreedte van de bovenkant van talrijke civiele berschermingselementen , die in het moment nog grote delen van de stad beschermen tegen hoogwater vanuit de Donau en Regen.

Met veel enthousiasme is dan ook op 29 Juli de bouw van een stationaire en mobiele hoogwaterbescherming in het gebied Rheinhausen, ook wel Polder D genoemd,  met een officiële ceremonie begonnen. Staatsminister Dr. Huber, burgemeester Schaidinger, vertegenwoordiger van het Wasserwirtschaftsamt (Rijkswaterstaat) en de stad Regensburg hebben zamen het HWS-team de schop in de grond gezet.

Langs de Regen zal in het uitrek van de Untere- und Obere Regenstraße een systeem dat is opgebouwd uit een muur met optopbare mobiele HWS- elementen worden gebouwd. Als onderdeel van de maatregelen, worden ook de gehele oevers tot nieuwe natuur getransformeerd. Het aangrenzende openbare ruimte wordt compleet vernieuwd en autoluw. 

De planning is een samenwerkingsverband tussen verschillende bureaus – waarbij de Zwarte Hond verantwoordelijk is voor architectuur en stedebouw. Gezamenlijk met het ingenieursbureau Obermeyer, de landschapsarchitecte Rose Fisch en het bureau Blasy-Överland is de Zwarte Hond als deelnemer van het HWS team nog zeer intensief betrokken met de planning van twee andere polders in Regensburg, namelijk de gebieden Westhafen en Steinweg.

Voor verdere informatie bekijk het nieuwsitem in de locale media:
Bayern3TVaktuell of Hochwasserschutz Regensburg

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Matthias Rottmann.