Eerste verkenning bewoners Veemarkt

Geïnteresseerde kopers van een woning in De Smaaktuin in Utrecht hebben vorige week een presentatie gekregen over de aanpak, het proces en de kopersbetrokkenheid door Era Contour en een planuitleg door Bart van Kampen. Hierna is een eerste smaaktest gedaan voor het ontwerp van de toekomstige woningen en woonomgeving.

In De Smaaktuin Veemarkt hebben kopers de keuze uit vijf architecten met daarbinnen vele opties. Het is de bedoeling om tot ontwerpen te komen die zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de toekomstige bewoners. De rode draad binnen het concept van De Smaaktuin is het duurzaam wonen en leven aan een binnentuin. De bewoners kunnen zelf veel invloed uitoefenen op de planontwikkeling. 
 

Voor meer info mail architect Bart van Kampen.