Eerste woningen AZC Ter Apel opgeleverd

De eerste 60 wooneenheden van de nieuwbouw van het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden binnenkort in gebruik genomen. De Zwarte Hond heeft een ontwerp gemaakt waar leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid voorop staan. Van de 60 woningen die nu gerealiseerd zijn, zijn er vier voor mindervaliden op de begane grond. Iedere woning huisvest acht personen, in de woningen voor mindervaliden zijn dit er vier.  Tijdens en na de herontwikkeling worden er in het totale centrum 2.000 mensen opgevangen. Naast de woningen wordt ook het eerste kantoorgebouw van het asielzoekerscentrum opgeleverd. De school met gymzaal zal in januari 2016 in gebruik worden genomen.

Het centrum is opgebouwd uit acht buurten rondom binnenhoven. De eerste twee buurten zijn nu gerealiseerd. De belangrijkste kwaliteit van deze buurten is gelegen in de sociale clustering van mensen in verschillende opvangmodaliteiten. Deze vorm biedt intimiteit, cohesie én tegelijkertijd voldoende zicht op wat er zich afspeelt binnen de buurten.

Het centrum in Ter Apel kent verschillende vormen van opvang voor de asielzoekers, variërend van opvang tijdens de eerste aanmelding tot opvang nadat men uitgeprocedeerd is.  De opgeleverde woningen zijn bestemd voor de eerste opvang tijdens de aanmeldingsprocedure. Maar omdat het plan flexibel is, kan het in de toekomst dusdanig aangepast worden dat de woningen geschikt zijn voor alle soorten opvang.

In tegenstelling tot de vele andere tijdelijke opvangcentra is bij het nieuwe centrum in Ter Apel sprake van huisvesting voor langere tijd. De woningen hebben een lage energierekening en zijn robuust gebouwd. De voor hand liggende galerij-ontsluiting, zoals te zien is bij veel andere tijdelijke en semipermanente centra, ontbreekt. De trap naar boven zit achter de voordeur, waardoor het de associatie met wonen in een huis in een dorp heeft

Gemiddeld blijven asielzoekers slechts drie à vier weken ter Apel. Ondanks de heldere structuur van het centrum kunnen bewoners door allerlei omstandigheden gedesoriënteerd raken. Daarom zijn op alle schaalniveaus herkenningspunten gemaakt, onder andere door elke buurt van een eigen kleur en patroon van metselwerk te voorzien.

Tijdens hun verblijf in het azc kunnen de bewoners weinig anders doen dan wachten. Dit levert vanzelfsprekend spanning op, maar ook vermaak en interactie. Zien en gezien worden is een wezenlijk onderdeel van het verblijf in AZC Ter Apel. De bewoners gaan en staan in principe waar ze zelf willen, maar op bepaalde plaatsen is ‘hangen en wachten’ bewust aantrekkelijk gemaakt. In het centrum zijn meerdere prettige verblijfplaatsen, waarmee voorkomen wordt dat één grote groep op de leukste plek staat. Luifels fungeren bijvoorbeeld als schuilplek voor regen of zon.

Door intensivering van de maatvoering van de buurten, is ‘extra ruimte’ in het plan gecreëerd. Deze extra ruimte wordt ingezet voor leefbaarheid en ‘het ontspannen’ van de hoge dichtheid. Hiermee is meer privacy en ontspanning gecreëerd.

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van de woningen is 0en zijn daarmee energieneutraal. Dit wordt bereikt door toepassen van hoogwaardige isolatie, zonnepanelen op álle daken en een hoge mate van prefabriceren van bouwonderdelen. Het ontwerp haalt daarmee een energielabel van A++++.

Meer informatie over het project is hier te vinden.