Jeroen de Willigen benoemd als stadsbouwmeester van Groningen(EN)