Energie-Nul-Woningen Apeldoorn

De Zwarte Hond werkt in een coalitie met aannemer Draisma, energieadviseur Seinen en installateur Klein Poelhuis aan een plan om 188 woningen in de schilderswijk te Apeldoorn hoogwaardig te vernieuwen. Terwijl de bewoners in hun huizen blijven wonen worden de woningen zodanig verduurzaamd dat ze straks 'energie-nota-loos' zullen zijn.

De bewoners krijgen vaste woonlasten, op basis van opwekking van zonne-energie. Waar vroeger de energielasten betaald werden aan de nutsbedrijven, wordt dat bedrag nu geïnvesteerd in slimme installaties zodat op jaarbasis het saldo tussen gebruikte energie en opgewekte energie voor de bewoners 0 is.

Daarnaast wordt de wijk op architectonisch en stedenbouwkundig niveau vernieuwd. De gevels worden aangepast en de inrichting van de binnenhoven aan de achterzijde van de woningen wordt verbeterd.

De corparatie De Goede Woning beslist binnenkort met welke coalitie ze in zee gaat.