Felixx + De Zwarte Hond winnen selectie herontwikkeling Alpen, Duitsland

Felixx + De Zwarte Hond hebben de selectie gewonnen voor de herontwikkeling van Alpen, een gemeente in Noord-Rijn Westfalen, Duitsland. Hiervoor  werd een besloten prijsvraag georganiseerd waarbij zes teams werden geselecteerd, die elk een voorstel ontwikkelden. Dit gebeurde in een participatief proces, waarbij tijdens verschillende workshops tussentijdse voorstellen werden gepresenteerd aan bewoners en beleidsmakers.  

In tegenstelling tot vele andere dorpen heeft Alpen een levendige middenstand. Het is goed ontsloten, en gesitueerd in een prachtig plattelandsgebied. Om zich te wapenen tegen de uitdagingen van plattelandskrimp, moeten deze kwaliteiten worden ingezet om ook jonge families motiveren zich in Alpen te vestigen. De door Felixx + De Zwarte Hond voorgestelde strategie streeft ernaar de bestaande economische condities te bewaren, de faciliteiten en voorzieningen te versterken, en de ecologische prestaties te verbeteren. Ze verplaatsen de focus van het project van het centrum naar het gehele dorp: niet één compacte transformatie, maar een grote verzameling van acupunctuur interventies. Deze worden gebundeld in verschillende ‘projecten’: een karakteristieke dorpsstraat, een voorzieningengordel, een nieuw buurtcentrum. De parkeervelden worden geleidelijk getransformeerd tot multifunctionele parkeerpleinen. De ontwikkelde toolbox is toegespitst op Alpen, maar kan als voorbeeld en aanleiding dienen voor andere dorpen die te maken hebben met plattelandskrimp.

Het team Felixx – De Zwarte Hond zal de voorgestelde strategie verder ontwikkelen in een participatief proces met alle betrokkenen. Daarbij zullen verschillende deelprojecten gedefinieerd worden, om vervolgens over te gaan tot gefaseerde realisatie.

Neem voor meer informatie contact op met Matthias Rottmann.

Foto: Ostermann Olaf