Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk Arnhem

Samen met Buro Harro gaat De Zwarte Hond aan de slag met de uitwerking van de gebiedsvisie voor Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. In november 2016 heeft de Arnhemse bevolking middels een referendum haar goedkeuring gegeven, het gebied aan de zuidoever van de Rijn zal worden aangepakt. De slechte delen van het gebied worden getransformeerd, terwijl de goede, interessante stukken worden versterkt. Verreweg het grootste deel van het gebied blijft een natuurgebied, al zal een deel worden uitgegraven om een bypass in de Rijn mogelijk te maken. De zone langs de oever, een gebied waar ooit een scheepswerf en steenfabrieken hebben gestaan, worden verbeterd. Wonen in het groen, recreatie, een strand en een jachthaven en verschillende vormen van publiek programma zullen hier worden gerealiseerd.

Het plangebied kent een interessante en bewogen geschiedenis. In 2003 werd er een floriade gedacht in het gebied, een idee dat in 2004 weer werd verlaten. Later zijn grote delen opgekocht door Phanos, de in de crisis ter ziele gegane vastgoedonderneming. Zij lieten een ambitieus plan maken door een Luxemburgse architect. Na het faillissement heeft Burro Harro eerst op eigen initiatief en later in opdracht van de curator een veel bescheidener plan gemaakt. Dit plan is onderlegger geworden van een door de gemeente opgesteld uitwerkingskader, wat weer de inzet is geweest van een referendum waar met een meerderheid van 64% voor is gekozen.

De Zwarte Hond zal met Buro Harro in opdracht van KondorWessels Projecten dit kader uitwerken tot een stedenbouwkundig en landschapsplan.