Geselecteerd voor stationsgebied Best

De komende jaren wordt het stationsgebied Best ontwikkeld tot een gebied met 600 woningen en aanvullende voorzieningen. De gemeente Best doet dit in samenwerking met SDK Vastgoed. Ook ligt er een grote opgave voor de aanpassing van de openbare ruimte, waarbij het mobiliteitssysteem verandert en de verblijfskwaliteit van het stationsgebied zal verbeteren.

De Zwarte Hond maakt in samenwerking met de Gemeente Best, SDK Vastgoed B.V. (VolkerWessels) en participatiebureau Maakdestad het stedenbouwkundig plan voor de gehele gebiedsontwikkeling. Het stationsgebied Best zal geleidelijk transformeren van efficiënte overstapmachines - ‘je kan er op vele manieren snel weg en dat wil je ook’ - tot een dynamische stedelijke plek waar mensen wonen, werken en vooral elkaar ontmoeten.