Gewonnen selectie met open stedenbouw

De Zwarte Hond heeft de selectie gewonnen voor de uitbreiding van Hilversum.

Het gebied Anna’s Hoeve ligt aan oostzijde van Hilversum is een overgangszone tussen de stad, stadspark Anna’s Hoeve, natuurgebied Zuiderheide en het Laarder Wasmeer. Deze unieke landschappelijke setting vormt de kernkwaliteit van de stad Hilversum. De gemeente wil de stad op deze plek uitbreiden. De uitgangspunten voor het masterplan zijn: een goede aansluiting op de stad en de natuur, integreren van bestaande bebouwing, ontwikkeling van betaalbare woningen en een degelijke financiële onderbouwing.

Wij hebben een plan ontworpen zonder een gefixeerd eindbeeld, zodat in de toekomst adequaat gereageerd kan worden op economische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden, programmatische behoeftes en ruimtelijke wensen. De basis van ons plan is een openbaar raamwerk dat bestaat uit een robuuste groenstructuur die de wijk met haar omgeving verbindt met een heldere ontsluitingsstructuur voor alle modaliteiten. De kavels binnen het raamwerk kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Het enige dat vastligt is dat de kavels twee openbare ruimtes verbinden via een collectieve ruimte die door de ontwikkelende partij moet worden aangelegd. Dit betekent dat zowel stedenbouwkundig als financieel sprake moet zijn van een grote flexibiliteit. Anna’s Hoeve wordt een wijk die duurzaam is op alle schaalniveaus. De duurzaamheid richt zich behalve op energieprestatie, ook op aspecten zoals waterbeheer, sociale duurzaamheid, biodiversiteit, afval, materiaalkeuzes en mobiliteit.

Een kleinere ontwikkeleenheid maakt een grote variatie aan opdrachtgeverschap mogelijk, biedt optimale mogelijkheden in programma en sluit aan op de schaal waar ontwikkelingen in toenemende mate naartoe gaan. Daarmee krijgt de ontwikkeling een risicoprofiel wat past bij deze tijd. Het inzicht in de ontwikkeling van een plangebied in de huidige tijd met inachtneming van de beoogde kwaliteit een duurzaamheid heeft geleid tot het winnen van de selectie. Het masterplan zal het komende jaar worden afgerond.