Gooise Meren krijgt laagdrempelige, comfortabele stadsfoyer

De sloopwerkzaamheden in gemeentehuis Gooise Meren in Bussum zijn gestart. Alle ambtenaren van de nieuwe gemeente, waarin Bussum, Naarden en Muiden zijn gefuseerd, zullen vanaf medio 2017 in het vernieuwde gemeentehuis werken. Een gebouw dat dateert uit de jaren ’60 en ontworpen is door Cornelis Wegener Sleeswijk. De nieuwe gemeente stelt heel andere eisen aan haar onderkomen dan 50 jaar geleden. Gooise Meren wenst een welkom, open gebouw waarin samenwerking tussen politiek, ambtenaren en inwoners mogelijk is. Een laagdrempelige, comfortabele ‘stadsfoyer’ voor iedereen, met vooral veel ruimte voor formeel en informeel overleg. 

De korte, voormalige bestuurs-vleugel krijgt een openbaar karakter. Hier ligt de heldere, centrale entree, een ruim ontvangs- en overleggebied en ook een restaurant. Transparantie en ‘zien en gezien worden’ is hier het adagium. In de lange vleugel werken de ambtenaren in een flexibele, open werkomgeving. Hier worden naast de gewone werkplekken, concentratie- en aanlandplekken gerealiseerd, maar ook informele en juist gesloten overlegplekken. De raadzaal blijft op de scharnier van beide vleugels grotendeels intact, maar krijgt wel een nieuwe flexibele inrichting, zodat hij voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 

Qua materialen heeft De Zwarte Hond zich, waar aanwezig, laten inspireren door het kwaliteiten van het bestaande gebouw. De natuurstenenvloer op de begane grond is hiervan een voorbeeld. De mooie textuur, het bijzondere verband en de warme kleurstelling zijn bewaard en hebben de andere materialen bepaald. Hetzelfde geldt voor de houten betimmering in trappenhuizen de raadzaal. 

Naast de ingrepen in het interieur wordt de toegankelijkheid en de duurzaamheid van het gebouw vergroot. De gevelkozijnen, het glas, de installaties en de isolatiewaarde worden verbeterd waardoor de energieprestatie van het gebouw op het hedendaags vereiste niveau worden gebracht. Na de verbouwing is het 55 jaar oude gebouw weer klaar voor de toekomst.