Groen en fietsvriendelijk station voor het Offenburg van morgen

In samenwerking met BGMR Landschaftsarchitekten en BPR Künne & partner heeft De Zwarte Hond in opdracht van de stad Offenburg een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het stationskwartier Offenburg. Naast een transformatie van het stationsgebied, omvat het plan ook een integratie van de bushaltes en de revitalisering van het monumentale stationsgebouw.

Hoge verblijfskwaliteit
De aan het station gelegen straten worden aan de westzijde vrijgemaakt van het doorgaande verkeer. De bushaltes worden bijeengebracht aan de Rheinstraße, nördliche Hauptstraße en Straßburger Straße, samen met taxistandplaatsen en het ‘kiss and ride’ verkeer. Daardoor ontstaat rondom het station veel openbare ruimte met een hoge verblijfskwaliteit. De hoofdstraat wordt een stadsboulevard vanaf de ingang van het station tot aan de oude stad, waar openbaar vervoer, fietsers en voetgangers als langzaam verkeer samen worden geleid. Op die manier worden in de stationsomgeving nieuwe ruimten gecreëerd voor de ontwikkeling van interfaces met een affiniteit met het publiek.

Een hub voor de mobiliteit van de toekomst
De fiets is het vervoersmiddel van de toekomst: individueel, efficiënt, gezond en duurzaam. Het station zelf wordt het centrum van de fietscultuur in Offenburg.  Dit wordt bereikt door de aansluiting van de fietstunnel aan de noordkant, het in het station geïntegreerde fietspad, innovatieve serviceaanbiedingen voor de fiets en de directe verbinding met de oude binnenstad.

Een geïntegreerd station
De stedelijke innovatieruimten aan de noordkant en de ingang van het station sluiten aan bij de bestaande gebouwen. Een transparant hoofdgebouw verwelkomt de reizigers met een lichtovergoten hal op de begane grond, de DB-lounge bevindt zich op de eerste verdieping, en een sky lounge met dakterras op de tweede verdieping. Van daaruit kunnen reizigers en bewoners van Offenburg uitkijken over de drukte op het spoor en genieten van een panorama-uitzicht over het Zwarte Woud aan de ene kant en een vergezicht tot aan de kathedraal van Straatsburg aan de andere kant.

Alle aankomst- en vertrekpunten van de stadsbussen zijn gegroepeerd rond een langgerekt centraal busplatform. Dit maakt overstappen tussen lijnen mogelijk zonder gevaarlijke rijbanen over te steken. Bussen die niet bij het station eindigen, ondervinden geen vertraging door het passeren van een busstation, maar kunnen in een rechte lijn in noord-zuidrichting rijden.

Groen entree
Het groene fietsvriendelijke station staat voor een plek van innovatie waar verkeersveranderingen, klimaatadaptatie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en biodiversiteit samenkomen. In de straatruimten die zijn vrijgemaakt van het individuele verkeer. En in de zijstraten van de gebieden die nog steeds een verkeersbestemming hebben, worden nieuwe boomlocaties en blauwgroene retentieruimten aangelegd. Deze nieuwe zones in de stedelijke ruimte dienen voor het vasthouden, zuiveren en infiltreren van regenwater en verkoeling.

Hoewel het plan niet gerealiseerd wordt, heeft het onderzoek interessante inzichten opgeleverd die representatief zijn voor een fietsvriendelijke en leefbare stad.