Groen wonen voor ouderen in Heerenveen

Op het groene terrein van Stichting Service Appartementen Oranjewoud heeft De Zwarte Hond een plan ontworpen voor 130 nieuwe appartementen en 24 grondgebonden woningen. De woningen vervangen op termijn het bestaande gebouw van de stichting. De lichte, nieuwe gebouwen vormen een totaalcompositie, waarbij de glooiende lijnen een symbiose bewerkstelligen tussen landschap, infrastructuur en bebouwing.

Nederland wordt ouder en blijft langer gezond. Het aantal 55-plussers in Friesland groeit de komende 20 jaar met ca. 70.000. Stichting Service Appartementen Oranjewoud is enkele jaren geleden gestart met het onderzoeken van haar huisvesting. Het huidige gebouw is gehuisvest in het midden van een riante kavel met een fraaie parkachtige uitstraling, meer past niet meer bij de huidige en toekomstige huisvestingsvisie.

Renovatie van het huidige gebouw is geen optie. De markt laat zien dat er behoefte is aan een mix van appartementen tussen de 70 en 90 m² met daarbij een aantal grondgebonden woningen. Wonen met de mogelijkheid om zelf te bepalen of er gebruik gemaakt wordt van diensten, service of zorg is het uitgangspunt.

De huidige kavel biedt voldoende ruimte voor een nieuw plan met in totaal 130 appartementen en 24 grondgebonden woningen, verspreid gesitueerd over de kavel. in het nieuwe plan wordt de bestaande groenstructuur versterkt en een bijna Engels landschap ontwikkeld waarin verschillende gebouwen staan. Alzijdige oriëntatie, lange zichtlijnen en een centraal gelegen waterpartij vormen de landschappelijke basis.

De bekende landhuizen uit de omgeving zijn gebruikt als inspiratiebron. Net als op de landgoederen van Oranjewoud worden de appartementen en woningen in een sterke landschappelijke compositie gerealiseerd. De route, met het landhuis als visueel eindpunt, is een belangrijk onderdeel van deze klassieke setting. Waar bij de klassieke landgoederen vooral het hoofdgebouw centraal staat in een landschappelijke compositie staan er in het nieuwe plan van De Zwarte Hond meerdere gebouwen als een familie in een totaalcompositie, waarbij de glooiende lijnen een symbiose bewerkstelligen tussen landschap, infrastructuur en bebouwing.

in dit landschap van groen en bomen liggen een aantal groene eilanden waarin de individuele gebouwen staan. Deze zijn op een zodanige manier gesitueerd dat mooie zichtlijnen over het terrein blijven bestaan. Tussen en rondom deze eilanden ligt een landschap van gebogen paden, waterpartijen en glooiende grasvelden. in deze parkachtige omgeving  is de auto ‘te gast’.

Aansluitend op het woonlandschap kenmerken de woongebouwen op de eilanden zich door glooiingen van de buitenruimten rondom de appartementen. Door deze op elke verdieping te variëren ontstaat een levendig beeld van verspringende, ruime terrassen. Het voorgestelde materiaalgebruik is licht en natuurlijk en in de sfeer van de landgoederen in de omgeving: witte gebouwen in een groen landschap. De basis van elk appartementengebouw in een licht getinte steen en daarboven stucwerk afgewisseld met verdiepingshoge glasvlakken. Zo heeft men ook vanuit de woning een ruim zicht op het groene woonpark.