Groeseind wordt ruimtelijk zichtbaar

Toen vorig jaar het eerste startschot werd gegeven voor de herstructurering van de wijk Groeseind waren alle betrokkenen aanwezig. Kopers, klankbordgroep, ontwikkelaars, woningcorporatie, aannemer en wij als stedenbouwkundige en één van de architecten, zetten de eerste schop in de grond. Inmiddels staan fase 1 en 2 letterlijk in de steigers en zijn de eerste resultaten van de bouw zichtbaar.

Eén van de kwaliteiten van de nieuwe wijk is de aandacht voor de groene en zorgvuldig opgezette openbare ruimte. De aanleg van de openbare ruimte voor de eerste fases wordt binnenkort aanbesteed zodat als de eerste bewoners eind dit jaar hun nieuwe woning betrekken, zij niet lang hoeven te wachten op een ingerichte omgeving.