Herstructurering Groeseind, Tilburg: Van stenige arbeiderswijk naar frisse, groene buurt die er altijd al lijkt te zijn geweest

De voormalige arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom een textielfabriek D.P van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een frisse, groene buurt met open karakter die de indruk geeft er altijd al zo te hebben gelegen. Het is een diverse en gewilde wijk geworden met een grote variatie aan huur- en koopwoningen die door haar opzet ook de omliggende buurten een positieve impuls geeft.

Het oude Groeseind was een zeer uniforme, stenige buurt met 380 kleine sociale huurwoningen, gebouwd in de jaren ’20 en ’50. De wijk werd gekarakteriseerd door smalle straatjes, waarin tevens werd geparkeerd en had zeer weinig groen. Eind vorige eeuw waren de woningen technisch verouderd en voldeden ze niet meer aan de woonwensen van de huurders. Een bedrijventerrein met garagebedrijven, tankstation en groot textielbedrijf, dat ook in het gebied lag zorgde bovendien voor veel overlast. Janssen de Jong Projectontwikkeling, WonenBreburg, Tiwos, Hurks vastgoedontwikkeling en de gemeente Tilburg sloegen de handen ineen voor de transformatie van deze verouderde buurt. De Zwarte Hond ontwierp het masterplan en later het stedenbouwkundig plan.

De belangrijkste middelen waarmee de herstructurering is ingezet, zijn de toevoeging van meer (openbare) groene ruimte en de diversificatie van het woningaanbod. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de versterking van bestaande kwaliteiten.

Klik hier voor meer beelden en informatie over het masterplan.