Hoogbouwvisie Düsseldorf

De Zwarte Hond ontwikkelt een nieuw Hochhausrahmenplan voor de stad Düsseldorf. De oude hoogbouwvisie stamt uit 2004 en is toe aan een flinke update.

Sinds 2004 is de vraag naar hoogbouwprojecten gestaag toegenomen. Ook het karakter ervan verandert: ging het aanvankelijk nog vooral om kantoren, nu staat ook woningbouw hoog op de agenda. ‘Op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit stellen we nu heel andere vragen dan vijftien jaar geleden en dat heeft gevolgen voor de hoogbouwvisie’, zegt Matthias Rottmann, partner bij De Zwarte Hond. ‘Het raamwerkplan maakt niet alleen de criteria voor hoogbouw transparanter, maar is ook een ambitiedocument. Het draait om de meerwaarde van hoogbouw voor de stad en moet architecten en ontwikkelaars motiveren zo veel mogelijk meerwaarde te creëren.’ Het plan zal een aantal Leitprinzipien bevatten, met kwalitatieve doelstellingen voor toekomstige hoogbouwprojecten, en een ruimtelijk model waarin hoogbouwzones worden gedefinieerd.

Adviesraad
De Zwarte Hond trekt bij het opstellen van het plan op met de nieuw in het leven geroepen hoogbouwadviesraad. Bij de eerste bijeenkomst van deze raad in september wees Cornelia Zuschke, wethouder (Beigeordnete) ruimtelijke ordening en mobiliteit, erop dat Düsseldorf qua grondoppervlakte zijn grenzen bereikt en vooral in de hoogte kan groeien: ‘Het onderwerp hoogbouwontwikkeling heeft vooral in deze context een belangrijke betekenis voor de stedelijke ontwikkeling.’

De Hochhausbeirat adviseert de stad bij het maken van het nieuwe hoogbouwplan. Op basis van het nieuwe raamwerkplan zal de raad aanvragen toetsen en aanbevelingen doen in lopende hoogbouwprojecten.