Jaren 80 kantoorpand transformeert naar energielabel A+

Het Triodos Vastgoedfonds heeft een oud kantoorpand in het centrum van Groningen aangekocht om het volledig duurzaam te renoveren. Het energielabel van het gebouw verandert van G naar A+ en wordt met een 'green lease-contract' verhuurd aan GasTerra, een internationaal opererende handelsonderneming in aardgas. Naast het zeer negatieve energiegebruik heeft het gebouw uit 1986 geen sterke architectonische verschijningsvorm en is de bouwkundige detaillering zeer pover. De Zwarte Hond heeft zich over de vraag gebogen: Wat is nu een slimme, adequate manier om het gebouw te transformeren?

Alle ingrepen in het bestaande gebouw hebben behalve een esthetisch motief ook een energetisch doel. Het hoekpand nabij het centraal station krijgt een eenduidiger beeld door de veelheid aan details en oplossingen te reduceren. Een nieuwe vide in het hart van het gebouw zorgt behalve voor een centrale ontmoetingsplek op de begane grond, voor zichtlijnen tussen de verdiepingen en daglicht in het gehele gebouw. De reductie van de hoeveelheid techniek in het gebouw heeft op het dak een plek gecreëerd voor een nieuwe representatieve ruimte met panoramisch uitzicht over de stad. De isolatiewaarde van de buitengevel opwaarderen zou volledige sloop en vervanging van het bestaande metselwerk en isolatie betekenen. Op materiaalniveau niet de meest duurzame oplossing. Samen met de installatieadviseur Van der Weele heeft De Zwarte Hond onderzocht dat het resultaat ook behaald kan worden door onder andere het plaatsen van nieuwe kozijnen inclusief driedubbel glas, zonnepanelen en een water-koude-opslag gekoppeld aan een zeer zuinige gaswarmtepomp.

In nauwe samenspraak met de opdrachtgever en adviseurs heeft De Zwarte Hond inventieve en sloopvrije oplossingen ontwikkeld. Enerzijds levert dit een opwaardering naar energielabel A+ en anderzijds ontstaat een aantrekkelijk, ruimtelijk en open kantoorgebouw. Een epc-waarde van 20% onder de geldende regelgeving leidt er bovendien toe dat een groenfinanciering mogelijk is en een officiële groenverklaring van Agentschap NL. Dit te renoveren kantoorpand draagt hiermee niet alleen bij aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar geeft ook een attractief en adequaat antwoord op de problematiek rondom aanhoudende leegstand van kantoren.
 

Zie project Kantoor GasTerra. Voor meer informatie mail de architect Tjeerd Jellema.