Jeroen de Willigen adviseur bij gebiedsontwikkeling NDSM-werf

De gemeente Amsterdam ontwikkelt het terrein van de voormalige scheepswerf NDSM naar een nieuw stadsdistrict met woningen, bedrijven, kantoren, scholen en voorzieningen. Vastgoedontwikkelaar BMB speelt daarbij een grote rol en heeft De Zwarte Hond gevraagd om de plannen van gemeente, architecten en BMB optimaal op elkaar af te stemmen.

in opdracht van BMB bewaakt Jeroen de Willigen, partner bij De Zwarte Hond en tevens stadsbouwmeester van Groningen, de overall stedenbouwkundige kwaliteit en zorgt hij ervoor dat het een samenhangend geheel wordt. Dit doet hij voor alle BMB-kavels in het gebied. Vanuit zijn rol als een soort ‘interne supervisor’ stimuleert hij BMB, architecten en de gemeente hun plannen aan te scherpen en bij te sturen waar nodig. Daarnaast speelt De Willigen een belangrijke rol als klankbord en intermediair tussen ontwikkelaar en gemeente als het gaat om het spreken van dezelfde taal en het bewaken van een haalbare ambitie. De gemeente Amsterdam heeft de supervisie over de totale gebiedsontwikkeling van het NDSM-terrein; op de gemeentelijke website staat een overzicht met alle lopende projecten.

Stedelijkheid maken
Juist bij ambitieuze transformaties zoals op het NDSM-terrein is het belangrijk dat partijen verder kijken dan alleen hun eigen project; ieder project heeft z’n eigen rol in de gebiedsontwikkeling en draagt bij aan het grotere systeem van de stad. Met de inbreng van De Willigen werkt De Zwarte Hond aan een bredere ruimtelijke dialoog, betere afstemming binnen het hele gebied en een rijker ontwerpproces. Zodat de grote potentie van de NDSM-werf straks optimaal wordt benut.

BMB op de NDSM-werf
Sinds 2000 is BMB actief als ontwikkelaar op de NDSM. Naast de renovatie van diverse oude monumentale loodsen heeft BMB de focus liggen op woningontwikkeling. Met het nieuwe woningaanbod, twee jachthavens, een zorgcluster met huisarts, tandarts en apotheek, diverse horeca, winkels, een supermarkt, musea, diverse scholen, culturele voorzieningen en vrijetijdsvoorzieningen ontstaat een 24/7 woon-, werk- en verblijfsgebied. De oude monumentale gebouwen zijn veelal Rijksmonumenten en hebben nieuwe (culturele) functies. Begin 2020 is ongeveer de helft van het gebied gereed; de transformatie is naar verwachting helemaal afgerond in 2030.