Jeroen de Willigen benoemd als stadsbouwmeester van Groningen

Jeroen de Willigen is benoemd als stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. De Willigen werkt nu als algemeen directeur van De Zwarte Hond en zal vanaf 1 januari zijn tijd verdelen tussen het bureau en zijn nieuwe functie. “Ik heb veel zin om aan de slag te gaan. Iedereen in mijn omgeving kent mijn liefde voor de stad en de stad Groningen in het bijzonder.” zegt de van oorsprong stedenbouwkundige.
 
De stadsbouwmeester van Groningen adviseert het college van B&W over de kwaliteit van de ruimtelijk-functionele ontwikkeling van de stad en is tevens eindverantwoordelijk voor de welstandstoets. Vier thema’s staan centraal in het werk. Allereerst behoort de supervisie en de deelname in kwaliteitsteams aan strategische projecten als de Grote Markt en het Stationsgebied tot zijn taken. Daarnaast voert hij de welstand nieuwe stijl uit: meer meedenken vooraf in plaats van toetsen achteraf. Verder agendeert, inspireert en initieert de stadsbouwmeester de ruimtelijke opgaven van de stad en coacht hij medewerkers en ontwerpers.
 
Jeroen de Willigen wil als stadsbouwmeester de aantrekkelijkheid van Groningen vergroten voor zowel inwoners, bezoekers als bedrijven. “Die aantrekkelijkheid kan worden vergroot door zorgvuldige en precies gedefinieerde ruimtelijke interventies, en daarvoor is kennis nodig. Die wil ik verder ontwikkelen door middel van ontwerpend onderzoek en een voortdurende dialoog met de verschillende betrokkenen.” aldus De Willigen. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Jeroen de Willigen: dewilligen@dezwartehond.nl