Jeroen de Willigen spreekt tijdens Urban Meeting IABR

Op 10 maart 2016 was De Zwarte Hond directeur Jeroen de Willigen een van de sprekers tijdens een Urban Meeting van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR). In The Energy Barn in Groningen werd een sneak preview gegeven van de belangrijkste resultaten van Projectatelier Groningen, een van de research & development projecten van IABR. Projectatelier Groningen staat in het teken van de energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De energietransitie is niet alleen een opgave, maar ook een kans voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio Groningen. In 2035 moet de energietransitie zowel in Groningen als in de provincie realiteit zijn geworden.

In The Energy Barn werd Groningen gepresenteerd als de spil in ‘Nordic City’, een regionaal stedelijk en duurzaam energienetwerk. Nordic City is verbonden met de energieknoop van de Eemshaven. De wind voorziet het gebied van energie, aangevuld met zonne-energie en de toepassing van omgevingswarmte en geothermie (aardwarmte). 
De voor de stad Groningen zo belangrijke ringstraat vormt een ingenieus stedelijk energiesysteem met warmte-hubs en buffervaten die zorgen voor de verspreiding en balancering van het brede palet aan energievormen, afhankelijk van woonmilieu en typlogie. Onder de grond fungeert de ringstraat als energienetwerk, waarmee de duurzame warmte en elektriciteit naar gelang de mogelijkheden van woonmilieus en bebouwing wordt verspreid en verdeeld. Boven de grond is de barrière van de ringweg omgevormd tot een stedelijke boulevard, waar het verkeerssysteem is gericht op voetgangers, fietsers, e-bikes, elektrische auto’s en een light rail, met een schonere en stillere leefomgeving tot gevolg. Er ontstaan een nieuw gemengd stedelijk milieu, met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, zodat de omliggende stadsdelen en groenstructuren via de ringstraat beter met elkaar én het centrum zijn verbonden.

Projectatelier Groningen is een samenwerking van de IABR en de provincie Groningen, de gemeente Groningen, Eemsdelta Regio en de Regio Groningen-Assen. Ateliermeester is Jandirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten). Er zijn ook ateliers in Rotterdam, Utrecht en Brussel. De Zwarte Hond partner Daan Zandbelt is betrokken bij Projectatelier Rotterdam.

De zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam gaat op 23 april 2016 van start.