Kwaliteitsplan voor strategische woningbouwontwikkeling Schieveste bij station Schiedam

in Schiedam, tussen Schie, snelweg en spoor, bevindt zich een van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad. Daar ontstond in 2018 een marktinitiatief voor woningbouw: Schieveste. De Zwarte Hond werkte samen met de gemeente Schiedam aan de publiekrechtelijke toetsingskaders die de toekomstige ontwikkeling van het gebied in goede banen moeten leiden. Het doel: hoge kwaliteit en samenhang met de omgeving. De gemeenteraad heeft op 28 januari 2020 besloten een nieuw bestemmingsplan en een bijbehorend milieueffectrapport (MER) voor Schieveste te laten maken.

Het inbrengen van de expertise van ons team onder leiding van Daan Zandbelt heeft als belangrijk voordeel dat De Zwarte Hond zowel de taal spreekt van de overheid, als die van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemers. Onze ervaring met het werken op verschillende schaalniveaus helpt om een individueel project te laten passen in de strategie van de hele gebiedsontwikkeling. Bij Schieveste gaat het bijvoorbeeld om bijna 3.000 woningen op een relatief kleine oppervlakte; dat vraagt om slimme ontwerpprincipes die zorgen voor voldoende publieke ruimte en voorzieningen van een hoge kwaliteit en grote diversiteit. Alleen door zo’n integrale benadering kan de potentie van Schieveste als zeer aantrekkelijke strategische woonlocatie ten volle wordt benut, voor Schiedammers maar zeker ook voor nieuw talent dat een plek zoekt in de Randstad.

Lees verder