‘La verde vita’ in München Moosach

Stadsontwikkeling betekent het vinden van ruimtelijke oplossingen om samen te leven in het spanningsveld tussen de politiek, de behoeften van burgers, economische belangen en duurzame ontwikkeling. De komende tien jaar zullen er nog hogere eisen gesteld worden aan steden en hun inwoners. Nieuwe stedelijke ruimte moet daarom voldoen aan duurzaamheidsaspecten (van regenwaterbeheer tot CO2 opslag), en moet mensen in staat stellen een kwalitatief en veilig leven te leiden.

In opdracht van de stad München is De Zwarte Hond gevraagd om samen met FaktorGrün een bestaande wijk in München Moosach een stedenbouwkundige upgrade te geven. De wijk bevindt zich ten westen van de Dachauer Straße en is aangelegd in de jaren zeventig. Er moet woonruimte van hoge kwaliteit worden gerealiseerd en stedelijke groene ruimte moet opgewaardeerd worden. Daarnaast moet er een mix aan gebruiksmogelijkheden ontstaan die op een duurzame manier moeten worden ontwikkeld.

Het motto 'La verde vita' geeft een richting aan voor de ontwikkeling waarin vooral de sociale saamhorigheid wordt versterkt. Het grote centrale park biedt ruimte om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en het sociale leven in de wijk te versterken. De bewoners stappen uit hun voordeur in een natuurlijke en actieve ruimte - midden in een gemengde wijk, midden in Moosach en midden in München. De verkeersluwe en autovrije straten maken het voor alle leeftijdsgroepen mogelijk om veilig naar het werk of naar de school te wandelen of te winkelen. Met dit ontwerp zorgt De Zwarte Hond ervoor dat de 'Bayerische Gemütlichkeit' ('Beierse gezelligheid'), met name op de vier stedelijke pleinen waar verschillende gebruiksmogelijkheden worden gerealiseerd, kan worden doorgegeven aan de volgende generaties.