Leden Vindicat hebben een nieuwe kroeg

Studentenvereniging Vindicat heeft haar nieuw locatie aan de Grote Markt in Groningen betrokken. Direct tegen het oude pand, naast de Martinitoren en tegenover het stadhuis is de nieuwe sociëteit Mutua Fides gerealiseerd. Het project is het eerste gebouw in de nieuwe Oostwand van de Grote Markt.

We kijken terug op een zeer bijzonder proces. De gemeente Groningen was opdrachtgever, maar een belangrijk onderdeel stond niet in het Programma van Eisen:  de typische gebruiken en rituelen van de studentenvereniging. Als architect hebben we ons goed ingeleefd in de mores en studenten hebben ons ingeleid in een hele reeks ongeschreven regels van de vereniging. Veel gebruiken zijn slechts overdraagbaar in gesprekken. Een dialoogfase in een project is nog nooit zo leuk en interessant geweest.

De grootste opgave:  hoe verhuis je de sfeer, de mores en herinneringen mee? Veel relikwieën zijn mee verhuisd. Oude gevelstenen, plaquettes, tegeltjes met olifanten  en schilderijen hebben een nieuwe plek gekregen in het nieuwe gebouw. Ook is een groot deel van de meubels meeverhuisd. De oude tafels, stoelen en lampen voelen meteen vertrouwd voor leden. Om het belang van de mores te benadrukken zijn ook bewust enkele ruimtes gedupliceerd uit het oude gebouw. De conversatiezaal is in afmetingen en vorm gelijk aan de oude zaal en de plek van de bar is hetzelfde gebleven. Het bijzondere karakter is hierdoor behouden.  Dit wordt reeds onderkend door veel leden van de vereniging.

Er zullen ook weer nieuwe verhalen en mores ontstaan. De houten doorlopende bar in het hele gebouw is bijvoorbeeld nieuw. Zo kan je dus overal je biertje parkeren. De duizenden gaatjes van 8 mm in de bargoot zijn niet alleen praktisch. Dit kleine detail is niet onopgemerkt gebleven en wordt nu al als een kwaliteit benoemd in het nieuwe gebouw

Het ontwerp- en bouwproces heeft bijna vijf jaar in beslag genomen. In deze periode heeft De Zwarte Hond als vaste moderator gefunctioneerd tussen Vindicat, de gemeente en de supervisor van de Oostwand. Er is hierdoor een uniek gebouw ontstaan met een zeer complex programma op een gecompliceerde plek in de stad.

Een groep betrokken oud leden van Vindicat vormde de (ver)bouwcommissie. Zij stonden de jaarlijks wisselde Senaat bij in het regelmatige overleg tussen vereniging en de architect. Bij de Zwarte Hond hebben dezelfde personen van begin tot einde aan het project gewerkt. De specifieke projectkennis is dus continu bewaard gebleven. Met enthousiasme hebben wij elke keer de nieuwe Senaat verteld over de mores van het bouwen.
 

Meer info? Neem contact op met architect Ben van der Meer.