Masterplan transformeert kolenmijn Hamm tot levendig gebied

De Zwarte Hond werkt samen met bureau Urban Catalyst uit Berlijn aan het masterplan voor de voormalige kolenmijn ‘Heinrich Robert’ in Hamm, Duitsland. Deze mijn, een van de laatste actieve steenkoolmijnen in het Ruhrgebied, werd in 2010 gesloten. Voor het ongeveer 70 hectare braakliggende terrein, de historische gebouwen en de met de voormalige mijn verbonden woongebieden wordt, samen met burgers, een nieuwe bestemming ontwikkeld.

De monumentale gebouwen in het centrum van het gebied - met de opvallende Hammerkopfturm, de toren, als landmark - vormen het uitgangspunt van de transformatie. Hier zal een nieuwe wijk, vol cultuur en creativiteit, tot ontwikkeling komen. Het ‘zwarte goud’ zal plaats maken voor nieuwe langdurige vormen van cultuur, van samenleven en van samenwerken.

Door de organische ontwikkeling van activiteiten in de kern, het versterken van het landschap en de vervlechting met de aangrenzende gebieden zal een toegankelijk, levendig woon- en zakengebied ontstaan. Bovendien zullen er twee speciale ‘magneten’ worden ontwikkeld die de Heinrich Robert-mijn tot ver buiten de grenzen van Hamm bekendheid zullen geven. Een van die magneten kan een openlucht podium zijn dat ook voor de rest van de regio interessant is.

In het noorden van de locatie is ruimte voor een zonnepark. Snel groeiende bomen worden gebruikt om groene energie op te wekken, maar vormen tegelijkertijd een park.

Recentelijk werd in de kolenmijn het succesvolle festival ExtraSchicht georganiseerd om te testen hoe het terrein functioneert als culturele en creatieve broedplaats. De krachtige industriële omgeving inspireert!  

Het masterplan zal in oktober 2016 gereed zijn en zal de basis vormen voor verdere ontwikkeling van het gebied. 

Klik hier voor meer beelden en informatie over Masterplan Zeche Heinrich Robert.

Neem voor meer informatie contact op met Matthias Rottmann.