Matthias Rottmann professor Universiteit Wuppertal

Matthias Rottmann, onze associate van de vestiging Köln, heeft zich gecommitteerd als gastprofessor aan de Universiteit in Wuppertal. De komende twee jaar doceert hij Bauen im Bestand, een transformatieleerstoel aan de faculteit Bouwkunde. De nadruk zal liggen op de analyse van stedelijke transformatieprocessen en het creëren van strategische ontwikkeltools.

Bauen im Bestand werkt op de scheidslijn van verscheidene disciplines, in het bijzonder van architectuur, stedenbouw en economie. In toenemende mate ligt de sleutel voor het oplossen van complexe transformatieprocessen buiten de geeigende paden of eigen discipline. Hierdoor worden alle betrokken ontwerpers, opdrachtgevers en specialisten gedwongen een integrale samenwerking aan te gaan. Ontwerpend onderzoek is een waardevolle methode die tijdens het vak toegepast wordt.

Concrete opdrachten beslaan het opstellen van strategieën voor woningnood in metropolen, het activeren van woningbouwpotentieel, energieopwekking als stedbouwkundige opgave of stedenbouwkundige infrastructuur inzetten voor langdurige transformatieprocessen.
 

Voor meer info mail Matthias Rottmann.