Matthias Rottmann spreekt tijdens workshop Beyond Plan B

Matthias Rottmann spreekt donderdag 17 juli tijdens de workshop ‘Regions and Projects’ in het hdak, Haus der Architektur Köln. De workshop maakt onderdeel uit van Beyond Plan B. In de context van de structurele crisis  richt het onderzoeksproject Beyond Plan B zich op het samenbrengen van kennis uit de economie, ruimtelijke ordening en openbaar bestuur zodat een debat  kan ontstaan over hoe de economische weerbaarheid, de ruimtelijke kwaliteiten en het bestuur van de regio’s kunnen worden versterkt.

De workshop ‘Regions en Projects’ zal zich richten op de grote lijnen van de Rijn-regio en de kenmerken en strategieën van de partner regio’s met als doel beide schalen te verbinden met de resultaten van de onderzoeken die tijdens de workshops zullen worden gepresenteerd.

Beyond Plan B wordt georganiseerd door HT-stedenbouw en strategie, Cityförster, TD-Architects en De Zwarte Hond. Voor informatie over het netwerk en onderzoek kijk op www.beyondplanb.eu of neem contact op met Matthias Rottmann.