Meer dan wonen in Delfzijl

In het centrum van Delfzijl verrijst de komende twee jaar een bijzonder appartementencomplex. De Zwarte Hond heeft in opdracht van Rottinghuis het ontwerp gemaakt voor ‘Wonen met een Plus’. Het complex omvat 70 huurappartementen, 8 koopwoningen en wordt gekenmerkt door de nabijheid van alle faciliteiten om fijn te kunnen wonen.

Gedurende de wederopbouwperiode is het zwaartepunt van huisvesting en andere functies verlegd naar buiten het centrum van de stad. Met als kostbaar gevolg dat het maritieme karakter van de stad is verdwenen, en de retail en wonen in het centrum onder grote druk is komen te staan. In 2017 werd de betonschaar in de Vennenflat gezet. Deze flat was niet alleen het boegbeeld van de wederopbouwperiode, maar ook een blokkade in de zichtlijn en verbinding tussen de stad en haven. Op de plek werd een nieuwe woonservicezone gepland met winkels, huizen en zorgvoorzieningen.

Het voorstel van De Zwarte Hond hierop was het plan ‘Wonen met een Plus’. In dit plan worden wonen, retail en zorg juist dichter bij het centrum van de stad gebracht, en dus niet op de voormalige locatie van de Vennenflat. Omdat de locatie voor dit plan naar het centrum is verplaatst, vraagt dat ook om een nieuwe typologie. Het nieuwe ‘Wonen met een Plus’ moet naast architectuur, ook qua programma naadloos aansluiten op het bestaande centrum en toekomstige nieuwbouwplannen.
Gaandeweg wordt er naast het ‘Wonen met een Plus’ plan, meer aan het programma toegevoegd. Daaronder valt ook het nieuwe cultuurcluster, en in het bijzonder theater De Molenberg. Dit met hetzelfde doel: meer functies terugbrengen in het centrum en de levendigheid van de binnenstad versterken. Daarom kan Cultuurcluster Molenberg in één adem genoemd worden met Wonen met een Plus. Het belangrijkste van deze nieuwe woningbouw is het maken van een hart voor de nieuwe bewoners. Dat wordt gedaan door een zorgvuldig aangelegde daktuin waar mensen samen kunnen komen. Niet alleen faciliteert een daktuin sociale aangelegenheden, maar ook past dit binnen een klimaatadaptief beleid. Het centrum van de stad heeft het lange tijd zwaar gehad. Door de woonopgave te verplaatsen naar de stadskern wordt met de realisatie van dit project het centrum nieuw leven in geblazen.