Minervahaven Amsterdam

De Zwarte Hond gaat aan de slag in de Minervahaven van Amsterdam, met de actualisatie van het ruimtelijk kader. In opdracht van het havenbedrijf en de gemeente wordt onderzocht hoe daar in de toekomst een gebalanceerde mix tussen wonen en werken kan worden gerealiseerd.

De Minervahaven vormt een cruciaal onderdeel van Haven-Stad waar tussen de 40.000 en 70.000 woningen en 45.00 tot 58.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd, vooral in de productieve en creatieve sector, zoals de gemeente onlangs bekend maakte.

Op deze plek binnen de ring en aan de rand van het centrum geldt een ultralage parkeernorm van slechts 0,2, waarmee ruimte ontstaat voor verblijf, de fiets en openbaar vervoer.

Met het Havenbedrijf en Gemeente Amsterdam gaat De Zwarte Hond de komende maanden in een aantal workshops aan de slag. Een rondwandeling met betrokken stakeholders heeft reeds plaatsgevonden.