MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag
De Zwarte Hond, 2017

Dit rapport markeert de afronding van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag. Het MIRT-onderzoek geeft oplossingsrichtingen en uitgangspunten mee voor verdere ontwikkeling. Centrale vragen waren: hoe kan de aantrekkelijkheid van het vervoerssysteem worden vergroot, hoe kan de ruimtelijk-economische structuur worden versterkt, hoe kan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het leefmilieu en de leefomgeving worden vergroot en hoe kunnen de kansen voor mensen worden vergroot.

Bekijk publicatie