Monotonie ist Qualität
Neue Standards. Zehn Thesen zum Wohnen

In opdracht van de Bond van Duitse Architecten (BDA) bracht uitgever Jovis een boek uit waarin tien architecten hun visie geven op de enorme woningbouwopgave waarvoor Duitsland zich gesteld ziet. Een van de tien is De Zwarte Hond-partner Matthias Rottmann.

Bekijk publicatie