Nieuw kwaliteitsplan voor Houtkwartier Leiden

In het gebied ten noordwesten van het station in Leiden heeft de ruimte tussen het ziekenhuis, de scholen en woningen weinig kwaliteit. Meerdere ontwikkelingen zitten inmiddels in de pen, maar samenhang tussen de verschillende plannen ontbreekt nog. De gemeente Leiden hebben wij een nieuwe opdracht gekregen met de vraag om een kwaliteitsplan te maken waarin de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten helder gedefinieerd worden. Dit nieuwe ruimtelijke raamwerk zal de drager vormen voor de verschillende ontwikkelingen in het Houtkwartier.

Onze aanpak wil niet het opgelegde en beeldgestuurde eindproduct als uitgangspunt nemen. Een beeldkwaliteitsplan gaat teveel uit van het ruimtelijke eindbeeld en is totaal niet meer geschikt voor dit soort complexe opgaven. Het is geen middel meer om kwaliteit te genereren, maar een doel op zichzelf geworden. Wij gaan in het Houtkwartier op zoek naar collectief en kwaliteitsgestuurde uitkomsten. Het nieuwe kwaliteitsplan ontstaat op basis van co-design met als resultaat een ontwerp of ontwerpstrategie zonder individuele auteur, zonder representatie maar met een heldere contextuele identiteit waarin alle gebruikers zich thuis zullen voelen.