Nieuw theater draait al op volle toeren terwijl gemeente nog in oudbouw werkt

Het proces rond een bouwopgave is als een serie dominostenen: als er eentje niet goed staat stokt de voortgang. Dit geldt zeker voor Het Kielzog in Hoogezand. Om dit nieuwe huis van Cultuur en Bestuur realiteit te laten worden, moesten functies zoals de bibliotheek, het kunstencentrum en de muziekschool verhuizen en het oude onderkomen van de bibliotheek moest verkocht worden. Daarnaast moest de VVE van het tegenoverliggende winkelcentrum gewonnen worden voor de plannen. Kortom: een hoop dominostenen om mee te werken. Een complex faseringsplan zorgde ervoor dat alle steentjes op het juiste moment omvielen. Op dit moment is de eerste fase afgerond. Dit vormde voor de betrokkenen een mooie aanleiding om terug te kijken op een complex proces. Tijdens een besloten debatsessie deelden ze de eerste bevindingen met elkaar.

Zowel van buiten als van binnen is niet direct zichtbaar dat Het Kielzog pas halfklaar is. Terwijl het theater al op volle toeren draait, werken de ambtenaren van de gemeente Hoogezand-Sappemeer nog in de oudbouw. Een interne straat verbindt de oud- met de nieuwbouw. De tijdelijke inrichting van fins vuren underlayment zorgt ervoor dat bezoekers niets merken van de botsing tussen oud en nieuw. Hierdoor kunnen de gebruikers het gebouw in dit vroege stadium al eigen maken en vallen er geen gaten in de activiteiten. 

De programmering in het theater is als vanouds en de bibliotheek ontvangt dagelijks zo’n 500 bezoekers. Dat zij opkijken van het feit dat de bibliotheek over twee verdiepingen is verdeeld is logisch: zodra de tweede fase klaar is verhuist alles naar de begane grond. De raadszaal verhuist dan op zijn beurt naar een deel van de bibliotheek dat qua ruimtelijke opzet alvast voorsorteert op haar publieke uitstraling. Een flinke puzzel die veel vergt van de communicatie tussen gemeente, gebruikers en ontwerper.

Dat juist die communicatie goed verliep, valt volgens alle betrokkenen terug te leiden naar de betrokkenheid van de medewerkers van de gemeente die in de diverse projectgroepen rond de bouw zitting hadden. De communicatielijnen waren kort en programmamanagers Ivo Heijenrath en Douwe Oosterkamp zaten dicht op de besluitvorming: elke verandering in budget, kwaliteit of tijd werd gerapporteerd aan de stuurgroep waar ze leiding aan gaven, waardoor onvoorziene zaken snel konden worden aangepakt.

Terwijl OKRA haar landschapsontwerp inzette als middel om gemeente en winkeliers nader tot elkaar te brengen, werkte De Zwarte Hond aan een plan dat de ambities reflecteerde van de gemeente en de toekomstige gebruikers van Het Kielzog. Daarnaast anticipeert de fasering op de aanstaande gemeentelijke herindeling. Tijdens het debat spraken zowel Henk Stadens als Wim Voogt van OKRA over het vermogen van de gemeente om mee te bewegen op de golven van het bouwproces. Ivo Heijenrath stelt in dat kader dat het gebouw en het landschapsontwerp geen doel op zich waren, maar een middel om de ambities van Hoogezand, haar inwoners en de gebruikers van Het Kielzog te verwezenlijken. 

Klik hier voor meer foto's en informatie over Het Kielzog.