Nieuwe fase in de hoogwaterbescherming van Regensburg

Hoge rivierwaterstanden veroorzaakten de afgelopen decennia met regelmaat wateroverlast in het stroomgebied van de Donau. In 2013 kon in het Duitse Regensburg ternauwernood worden voorkomen dat grote delen van de Ostenvorstadt en de Westhafen onder water kwamen te staan. Het waterpeil lag slechts enkele centimeters onder de bovenrand van de waterkeringen.

Sindsdien is er veel gebeurd om de stad beter te beschermen. De afgelopen jaren was De Zwarte Hond als onderdeel van het HWS-Team Regensburg betrokken bij de versterking van de westelijke oever van de Regen – de rivier die bij Regensburg uitmondt in de Donau. En terwijl deze werkzaamheden nu bijna zijn voltooid, is alvast begonnen met een nieuwe fase. Op 8 juli werd gestart met de bouw van een volgend beschermend gedeelte. In opdracht van de Vrijstaat Beieren en de stad Regensburg worden in de Westhafen aan de Donau over een lengte van ongeveer een kilometer waterkeringen aangelegd die circa 5000 burgers en grote delen van de haven moeten behoeden voor grote overstromingen. Deze zullen de havenactiviteiten niet hinderen, maar juist zorgen voor nieuwe open ruimte. Zo ontstaat tegelijkertijd een nieuw stedenbouwkundig ontwikkelingspotentieel.

De plannen zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende bureaus. De Zwarte Hond is verantwoordelijk voor het architectonische en stedenbouwkundige ontwerp. Andere partners zijn het ingenieursbureau Obermeyer, de landschapsarchitect Rose Fisch en Büro MKI.