Nieuwe toren op de kop van de Handelskade in Deventer

De skyline van Deventer krijgt er een nieuwe toren bij. Op de kop van de Handelskade wordt een woongebouw met kantoren en voorzieningen gerealiseerd. Op 3 juli  organiseerde Explorius met De Zwarte Hond een inloopavond voor omwonenden waarbij het voorlopig ontwerp gepresenteerd werd.

Op de plek waar nu restaurant Sun Moon en een aantal  leegstaande panden staan, zal de woontoren met een 5.000 m2 groot kantorengebouw  komen te staan. De leegstaande panden zijn  sinds 2016 eigendom van Explorius Vastgoedontwikkeling. Uitgangspunt bij het ontwerp is om het gebied weer aantrekkelijk, bruisend en veilig te maken voor de stad. Daarom is ervoor gekozen om naast de appartementen, 220 studentenwoningen en kantoren, tevens horeca en winkels te huisvesten. Ook de openbare ruimte zal aangepakt worden. Het maaiveld aan de spoorzijde wordt bijvoorbeeld opgehoogd en verbonden met de looproute waardoor een aantrekkelijke route ontstaan. Het plan bevat ook een stallingsgarage voor 110 auto’s en 400 fietsen. De architectuur verwijst met kleur en materiaal naar de atmosfeer van de Deventer binnenstad. Lichte baksteen van rivierklei en zandkleurige tinten. De gevelopeningen hebben per programmaonderdeel een vergelijkbaar detail maar telkens met een andere maat. De gebouwen zijn daardoor verschillend maar toch familie van elkaar.

De bedoeling is om medio 2018 te starten met de bouw. Eind 2019/begin 2020 zullen de gebouwen naar verwachting opgeleverd worden.