Nieuwe vormen van stedelijk leven in Berlijn

Als een groeiende metropool heeft Berlijn behoefte aan extra huisvesting. De manifestatie Urban Living streeft naar een oplossing voor duurzaam en economisch leven in de groeiende kloof tussen de woonwijken in en buiten het centrum van de stad. Met nieuwe vormen van stedelijk leven dient de sociale cohesie in de stad Berlijn te versterken.

Meer dan 20 internationale teams werden uitgenodigd om ideeën voor kleine locaties in het stedelijk weefsel te ontwikkelen. De Zwarte Hond werkten samen met Kuula Landschaftsarchitekten aan een locatie in Berlijn Alt-Hohenscönhausen.

De locatie Oberseestraße ligt tussen drie stedelijke structuren: flatgebouwen, vrijstaande woningen en volkstuinen. Wij hebben een concept ontwikkelt dat voldoet aan de toenemende vraag naar woonruimte in de buurt met een eigen tuin of een groot dakterras, zodat bestaande bewoners binnen de wijk kunnen verhuizen. Wij hebben een nieuw type rijtjeshuis ontworpen met een basismodule van drie eenheden naast elkaar en twee eenheden boven elkaar. Een sixpack- grid vormt een flexibele module waarin, afhankelijk van de situatie, verschillende woningtypologieën kunnen worden toegepast.

Urban Living moet ertoe bijdragen dat deze gezinnen niet hoeven te verhuizen naar de rand van de stad door gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten in een wijk. De resultaten van Urban Living zijn gepresenteerd tijdens een tweedaagse openbare conferentie. Vanaf 5 maart 2014 wordt iedereen uitgenodigd om mee te discussiëren over alle ingediende ontwerpen op de website van Urban Living.

Meer info? Neem contact op met Matthias Rottmann.