Onderzoek Sterker Noord Nederland

Waarmee gaat Noord Nederland op de lange termijn een boterham verdienen? In het onderzoek Sterk Noord Nederland heeft De Zwarte Hond verkend hoe de concurrentiekracht van Noord Nederland en haar subregio’s structureel kan worden versterkt.
Drie hoofdopgaven kwamen uit het onderzoek naar voren: het versterken van de economische structuur, het versterken van de omgevingskwaliteiten en een betere verbindingen.
Ontwerpend onderzoek is ingezet om verschillende denkbare toekomsten te schetsen en af te zetten tegen de drie hoofdopgaven. Een verkenning van “wat zouden we kunnen willen?”.

Toekomstbeeld 1: De Buitenplaats
Noord Nederland heeft als bijzondere kwaliteit dat het een ontspannen regio is, dicht op het grootstedelijk vuur van Randstad, Ruhrgebiet en Vlaanderen. Met zijn grootse, afwisselende landschappen is het gebied uniek voor Nederland. Denk aan de Wadden, de Drentse AA, maar ook aan uitgestrekte weilanden. Benut deze kracht en zet de leefkwaliteit in als trekker en binder van de talent. Maak met supergespecialiseerde opleidingen de regio dé plek om te excelleren. De regio wordt zo een Nederlandse Oxford of Cambridge.

Toekomstbeeld 2: Stad & Ommeland
In Groningen komt alles samen rondom kennis, regie, bestuur, (top) cultuur en (top) voorzieningen. Het ommeland biedt wat de stad niet geeft: rust, ruimte, kleinschaligheid. Zet in op de verdeling van de stad en ommeland om de agglomeratiekracht te verstevigen. Een sterkere concentratie in de stad en gespecialiseerde, complementaire deelregio’s rondom.

Toekomstbeeld 3: Noordned
De regio bestaat uit een aantal goed met elkaar verbonden economische kernen. Door een verbeterde samenhang en het stimuleren van kruisbestuiving tussen regionale sectoren komt economische vernieuwing tot stand.

Toekomstbeeld 4: Het Mozaiek
Noord Nederland bestaat uit vele grote en kleine economieën en kernen. Ze zijn zowel lokaal, als op de hele wereld gericht. Koester deze bijzondere eigenschap en schep basiscondities zodat dit kan blijven voortbestaan. Noord Nederland bestaat uiteindelijk uit vele relevante, complementaire centra.

Elk van de vier perspectieven heeft eigen sleutelopgaven, maar er zijn ook een aantal “no regrets” opgaven geformuleerd: breed gedragen plannen die geen enkel dilemma meer vormen en waarmee zo aan de slag gegaan kan worden: zorg voor een landsdekkend glazvezelnet, grensoverschrijdende openbaar vervoer verbindingen, zet cultuur in als trekker. Het volledige rapport en alle aanbevelingen kunnen hier worden gedownload.

De Zwarte Hond voerde dit onderzoek uit in opdracht van de drie Noordelijke provincies, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeentes Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden.