Ontwerp 244 sociale huurwoningen Den Haag in DBM contract

In opdracht van woningcorporatie Staedion worden in de wijk Morgenstond in Den Haag 244 nieuwe sociale huurwoningen gerealiseerd. De Zwarte Hond is verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen die op de plek van zes bestaande flats zullen komen.  VolkerWessels ondernemingen Loostad Vastgoedontwikkeling, IBB Kondor en Bouwmaatschappij Ufkes geven in samenwerking met Mondria Advies en De Zwarte Hond invulling aan deze DBM opgave. Met deze organisatiestructuur heeft Staedion een andere werkwijze voor ogen. Staedion is de regisseur die de kaders stelt en uitgaat van de expertise van vastgoedontwikkelaar Loostad, niet alleen voor de ontwikkeling en de bouw, maar ook voor het langjarige onderhoud.

Onder andere een doordacht ontwerp en een slim en efficiënt uitvoeringsproces maken dat de woningen aan de Coevorden- en Haveltestraat kunnen worden gebouwd zonder onrendabele top; het tekort dat ontstaat als de maximale huurprijs van sociale huurwoningen niet kostendekkend is voor de nieuwbouw. Er is bijvoorbeeld gekozen voor een kwalitatief goed afwerkingsniveau van de woningen, die een gemiddelde oppervlakte van 60 vierkante meter per woning hebben. Daarnaast is er gekozen voor een DBM aanbesteding, voor Staedion een nieuwe werkwijze. “Door keuzes te maken kunnen we optimaal investeren in nieuwbouw, stadsvernieuwing en onderhoud en geven we bewoners in Den Haag toegang tot een betaalbare huurwoning.”, aldus de Haagse corporatie.

De nieuwe woningen worden verdeeld over vijf woongebouwen van vier verdiepingen hoog. De stedebouwkundige opzet is een voortzetting op de bestaande stroken uit het oorspronkelijke plan van W.M. Dudok voor de wijk Morgenstond. Binnen het orthogonale grid van Den Haag Zuidwest is het plangebied een weerspiegeling van de oorspronkelijke verkavelingsrichting in de polder, vóórdat deze werd bebouwd.

De gevels worden afgewerkt met een genuanceerde geelbruine baksteen in drie tinten met doorgestreken voegen. Door het gebruik van meerdere kleuren krijgen de gevels een detaillering en ordening die past bij het na-oorlogse beeld: plint, gevelbeëindiging bij het dak en verticale elementen bij de hoofdentrees. De frisse uitstraling van de nieuwbouw mengt zich uitstekend met de bestaande architectuur in de buurt. Tussen de bouwblokken zullen vier collectieve tuinen worden gerealiseerd, met daarin een aantal uit de huidige buurt gehandhaafde bomen.

Op dit moment verhuizen de huidige bewoners met een voorrangsverklaring naar een andere passende woning. De verwachting is dat de gebouwen eind dit jaar leeg zijn. Staedion zal snel daarna starten met de sloop van de zes bestaande gebouwen. De start van de bouw staat gepland voor begin 2017 en de eerste blokken van de nieuwbouw worden in 2018 opgeleverd.

Neem voor meer informatie contact op met Willem Hein Schenk.