Open dag AZC Ter Apel op 24 september

Het asielzoekerscentrum in Ter Apel is inmiddels voor meer dan de helft gerealiseerd. Vier van de in totaal acht woonbuurten op het terrein zijn nu in gebruik. De school en één van de twee kantoorgebouwen waren al klaar, twee van de drie recreatiegebouwen zijn bijna opgeleverd. Op 24 september kun je het project bezoeken tijdens een open dag.

Tijdens de open dag organiseert het COA samen met Vluchtelingenwerk Nederland een informatiemarkt. Op de informatiemarkt zullen naast het COA en Vluchtelingenwerk met name de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek), maar ook verschillende andere keten- en samenwerkingspartners zich presenteren. Vanaf de informatiemarkt starten regelmatig begeleide rondleidingen door de nieuwbouw. Ook voor kinderen is er genoeg te doen tijdens de open dag. Ze kunnen zich laten schminken, er wordt muziek gemaakt en er zijn hapjes uit de landen van herkomst van bewoners.

Leefbaarheid, veiligheid en beheersbaarheid zijn de drie pijlers waarop het ontwerp van De Zwarte Hond voor het AZC Ter Apel is gebaseerd. Het asielzoekerscentrum is opgebouwd uit acht buurten rondom binnenhoven. De belangrijkste kwaliteit van deze buurten is gelegen in de sociale clustering van mensen in verschillende opvangmodaliteiten. Deze vorm biedt intimiteit, cohesie én tegelijkertijd voldoende zicht op wat er zich afspeelt binnen de buurten. In het totale centrum worden maar liefst 2.000 mensen opgevangen.

Op dit moment is het grootste deel van het AZC in gebruik. Het gezondheidscentrum, het andere kantoorgebouw, het recreatiegebouw en de drie laatste woonbuurten staan voor het najaar op de planning. In november van dit jaar moet dit totale Design & Build project gerealiseerd zijn. 

Meer informatie over het project is hier te vinden.