Opening Twente Airport hangt in de lucht

Gemeente Enschede en provincie Overijssel hopen na de sluiting van het militair vliegveld in 2007 alsnog een kapitaalkrachtige, professionele exploitant te vinden die de luchthaven weer tot leven weet te wekken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de voorwaarden die aan een toekomstige exploitant worden gesteld, kan de luchthaven worden aanbesteed. Dit zou voor het eerst in Nederland zijn dat zoiets gebeurt (bron: NRC Handelsblad maandag 14 februari 2011).

Voorafgaand aan deze ontwikkeling hebben wij een studie naar de opdrachtformulering van deze nieuwe opgave gedaan. Door de mogelijkheden met en zonder vliegen af te zetten tegen weinig of veel verdichting zijn vier opties zorgvuldig gewogen. in dit proces zijn vele partijen betrokken en is de haalbaarheid getoetst om een brede maatschappelijke en economische basis voor de te formuleren opgave te creëren. Opdrachtformulerende stedenbouw wordt in toenemende mate gevraagd door onze opdrachtgevers. De Zwarte Hond specialiseert zich in deze opdrachten naast landschappelijke en stedenbouwkundige opgaven. Voorbeeldprojecten van opdrachtformulerende stedenbouw zijn Tuincentrum Utrecht en Nieuwe Landgoederen Gelderland.

Meer info over Vliegveld Twente.