Panorama Nederland
College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs heeft op 6 december 2018 Panorama Nederland gelanceerd. Een optimistisch toekomstbeeld waar we naar kunnen verlangen. Rijksadviseur, tevens partner De Zwarte Hond, Daan Zandbelt: “We staan voor complexe opgaven, zoals 'Parijs'. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker.” Met het Panorama Nederland wordt een Nederland geschetst dat zich kan ontwikkelen vanuit een gedeeld verlangen. Het is een toekomstperspectief dat het onoverzichtelijke veld aan noodzakelijke aanpassingen als de klimaatadaptatie, de hervorming van de landbouw, de verstedelijking en de energietransitie in samenhang onderzoekt. Het is essentieel dat we de verschillende opgaven in hun onderlinge samenhang beschouwen. Een cultuuromslag van sectoraal naar integraal is de enige mogelijkheid om de veelomvattende aard van de vragen op een succesvolle manier aan te pakken.

Bekijk publicatie