Plan van De Zwarte Hond voor Central Innovation District Den Haag goedgekeurd

Donderdag 1 juli 2021 heeft de Haagse gemeenteraad de structuurvisie voor het Central Innovation District (CID) goedgekeurd. De Zwarte Hond heeft in nauwe samenwerking met de gemeente de inhoudelijke verhaallijn van de structuurvisie ontwikkeld, die vervolgens juridisch vertaald is. Het plan staat garant voor de verdubbeling van een aantrekkelijk centrummilieu voor wonen, werken en recreëren, als het hart van Den Haag.

Het Central Innovation District – het gebied rondom de stations Centraal, Hollandse Spoor en Laan van NOI – wordt de economische motor van Den Haag. De gemeente wil hier meer economische groei en vernieuwing verwezenlijken. Dat leidt tot een enorme verdichtingsopgave.

Auto te gast
Met het toegevoegde programma wordt het CID net zo stedelijk als de binnenstad van Den Haag. Het wordt een plek waar verblijfskwaliteit belangrijk is met volop ruimte voor voetganger en fietser en waar de auto te gast is. “Zoals het nu onvoorstelbaar is dat het Binnenhof ooit een parkeerplaats was, zo zullen we in de toekomst ook met verbazing terugblikken op de huidige inrichting van het CID”, zegt Daan Zandbelt, stedenbouwkundige en partner bij De Zwarte Hond.

Zonering voor rust, reuring en ruis
De structuurvisie maakt van het CID een aantrekkelijk gebied om te werken, wonen en te ontmoeten– een centrummilieu, dat de omvang van het huidige centrum verdubbelt. Om te zorgen dat rustige woonmilieus en dynamische woon-werkomgevingen naast elkaar kunnen bestaan, krijgen straten en bouwblokken door kwalitatieve zonering een profiel: ‘rust’, ‘reuring’, ‘ruis’ of een combinatie daarvan.

Verbindende assen
Op strategische plekken zijn grote ingrepen voorzien die de verblijfskwaliteit verhogen. Daarbij ligt de focus op de verbindende assen tussen de stations en het historische centrum.
De Zwarte Hond is trots op het resultaat en de bijdrage die we hebben kunnen leveren aan de Structuurvisie CID.