Plannen Rijnvliet bekend

Rijnvliet krijgt een duidelijk eigen karakter met een grote waterloop – De Vliet – die de Rijksstraatweg met de Strijkviertelplas verbindt. Hierdoor ontstaan vier kleinschalige buurtjes. De wijk kenmerkt zich door diverse architectuur met individueel herkenbare woningen. Woonwijk Rijnvliet is direct aangesloten op de A2 en A12; de HOV-baan zorgt voor een snelle busverbinding met Utrecht Centrum.

Stedenbouwkundig plan Rijnvliet
Rijnvliet grenst aan de noordkant aan de Rijksstraatweg en landgoed Park Voorn met hun monumentale panden. Aan de zuidkant ligt het nieuwe sportpark Rijnvliet dat na de zomer 2011 in gebruik wordt genomen, met op loopafstand recreatieplas Strijkviertel. Door waar mogelijk het bestaande groen in te passen krijgt de wijk direct een eigen karakter. In het plan zijn geluidswerende maatregelen opgenomen vanwege de rijksweg A2 en het bedrijventerrein aan de westkant van het gebied.

Het stedenbouwkundig plan is in nauwe samenwerking met projectontwikkelaar Ovast en de woningcorporaties Boex, Mitros, en SSH tot stand gekomen. Hiermee kan optimaal tegemoet gekomen worden aan de woonwensen van de huidige woningzoekenden in de regio Utrecht. In de wijk komen voornamelijk grondgebonden woningen, maar ook enkele appartementen. Veel woningen liggen direct aan de openbare ruimte.

Bewoners kunnen reageren op zowel het concept stedenbouwkundig plan Rijnvliet. Het plan kan worden gedownload via www.leidscherijn.nl en op donderdag 23 juni is er een bewonersavond. Tot 10 augustus 2011 kunnen de reacties worden ingediend.