Positieve reactie op ‘Visie openbare ruimte voor Oud-Mathenesse en het Witte Dorp’ Rotterdam

Op woensdag 23 maart is door het publiek en nieuw gekozen leden van de wijkraad positief gereageerd op de presentatie van de toekomstvisie openbare ruimte voor het Rotterdamse Oud Mathenesse en het Witte Dorp. In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft Felixx Landschapsarchitecten een toekomstvisie geschetst voor de openbare ruimte. Daarbij werd De Zwarte Hond betrokken om mee te denken over verdichtingsstrategieën die de visie kunnen versterken en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het verduurzamen en diverser maken van de bestaande bebouwing. Grote naburige gebiedsontwikkelingen in Schiedam en Rotterdam zoals Schieveste en MerweVierhavens (M4H) waren voor Oud Mathenesse en het Witte Dorp aanleiding om zelf een toekomstvisie te formuleren voor de openbare ruimte in de wijk.

Kernpunten van de  toekomstvisie
De visie voor Oud Mathenesse en het Witte Dorp is opgezet als een strategisch raamwerk en bestaat uit 5 ruimtelijke structuren: Dijkpark, Singels, Pinasplein, Franselaan en de Groene Zoom.
Daarbij wordt vooral ingezet op:

  • het versterken van structuren voor voetgangers en fietsers
  • vergroenen ten behoeve van de biodiversiteit
  • programmeren van de openbare ruimte die aansluit bij de behoeftes van bewoners

Verdichting op specifieke plekken wordt  als middel ingezet om de openbare ruimte te versterken.De visie laat zien dat Felixx landschapsarchitecten en De Zwart Hond goed geluisterd hebben naar de behoeftes van de bewoners uit de wijk, die vanaf het begin betrokken zijn geweest. Het plan omvat veel groen en versterkt bovendien de verbinding naar M4H.

Stedenbouwkundige van De Zwarte Hond Wieke Villerius: “Verdichting is geen doel op zich. We zien het als middel om de openbare ruimte en de beleving daarvan te versterken. Dat is de ambitie van dit raamwerkplan.”

Afbeelding: Felixx Landschapsarchitecten