Central Innovation District

Den Haag, NL

Kan het centrum van Den Haag worden verdubbeld?

Den Haag

Central Innovation District (CID)

© Thuring, Fotoburo

Het Central Innovation District (CID) – het gebied tussen en rondom de stations Centraal, HS en Laan van NOI – is de economische motor van Den Haag. De gemeente wil hier meer economische groei en vernieuwing, wat leidt tot een enorme verdichtingsopgave.

Het CID moet net zo stedelijk worden als de binnenstad. Het moet een plek worden waar verblijfskwaliteit belangrijker is dan bereikbaarheid, waar iedereen voetganger of fietser wordt en waar de auto te gast is. Zoals we het nu onvoorstelbaar vinden dat het Binnenhof ooit een parkeerplaats was, zo zullen we in de toekomst ook met verbazing terugblikken op de huidige inrichting van het CID.

Reuringzone: de hoogste dichtheid, de meeste mensen op straat, actieve plint, kleine korrel

Rustzone: breder aanbod van woonconcepten, ruimte voor klimaatadaptatie en recreatie

Ruiszone: hier mag het schuren; ruimte voor (maak)werk en een hoog tolerantieniveau voor wat betreft overlast

Rust

Ruis

Reuring

De structuurvisie maakt van het CID een aantrekkelijk gebied om te werken, wonen en te recreëren – een centrummilieu, dat de omvang van het huidige centrum verdubbelt. Om te zorgen dat rustige woonmilieus en dynamische woon-werkomgevingen naast elkaar kunnen bestaan krijgen straten en bouwblokken een profiel: ‘rust’, ‘reuring’, ‘ruis’ of een combinatie daarvan.

Op strategische plekken zijn grote ingrepen voorzien die de verblijfskwaliteit verhogen. Daarbij ligt de focus op de verbindende assen tussen de stations en het historische centrum.

Hoogstedelijk wonen, werken en recreëren

Ontmoeten, plinten en verbinden

Wandel- en fietsstad

Energietransitie

Klimaatadaptatie

Karakter van buurten wordt versterkt en niet overal verandering

Ruimte op de begane grond

Rust: Weteringkade nu en straks

Reuring: Prins Bernhardviaduct nu en straks

Ruis: het Trekvlietplein nu en straks

Central Innovation District

Het Central Innovation District (CID) is het gebied in Den Haag tussen en rondom de drie stations Centraal, HS en Laan van NOI. Het CID is het economisch hart van Den Haag en de regio en heeft enorme ontwikkelmogelijkheden. De Zwarte Hond maakte de structuurvisie voor het gebied, die vervolgens door Witteveen + Bos is vertaald naar de planologisch juridische tekst.

In het gebied zullen 20.000 woningen en 25.000 banen worden toegevoegd. Dat vraagt om intensief en meervoudig ruimtegebruik en om een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoetingen en uitwisselingen. De structuurvisie voorziet in het vorm geven aan een bonte mix van wonen, werk en voorzieningen. Dit levert niet alleen een levendig en aantrekkelijk straatbeeld op, maar zorgt ook dat verschillende functies van elkaar kunnen profiteren, dat kruisbestuiving plaatsvindt en een hoog voorzieningenniveau ontstaat.

Een kwalitatieve zonering geeft richting aan initiatieven. Straten en bouwblokken krijgen een profiel: ‘rust’, ‘reuring’, ‘ruis’ of een combinatie daarvan. Zo wordt een gezonde balans gegarandeerd, waarin rustige woonmilieus en dynamische woon-werkomgevingen naast elkaar kunnen bestaan.

details

Project
Central Innovation District
Locatie
Den Haag, NL
omvang
375 ha
Periode
2019
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Discipline
Stedenbouw, Strategie
Programma
Masterplannen & Openbare ruimte
Status
Visie
Meer info
bd@dezwartehond.nl