De Suikerzijde

Groningen, NL

Hoe transformeert een voormalig fabrieksterrein tot nieuwe wijk?

Groningen

Suikerzijde Noord

Het Voorterrein met op de achtergrond de vloeivelden

Voormalig fabrieksterrein (Beeldbank Groningen)

Zicht op voormalige suikerfabrieks schoorsteen

Zicht op voormalig vloeiveld

Door het grote tekort aan woningen in de stad Groningen zullen tot 2030 zo’n 20.000 nieuwe woningen nodig zijn. Het terrein van de voormalige Suikerfabriek biedt een unieke kans vlakbij de binnenstad een groot nieuw woon- en werkgebied te maken. Hier is ruimte voor 5.000 gevarieerde woningen met bijbehorende diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. In deelgebied Noord (ten noorden van het spoor en dichtbij de stad) is plek voor de eerste 2.000 woningen, om te voldoen aan de vraag naar stedelijk wonen.

Verbinden staat centraal voor de inrichting en ontwikkeling van de Suikerzijde. Op verschillende schaalniveaus wordt de wijk verbonden met zijn omgeving, groenstructuren begeleiden recreatieve route en het gebied is goed verbonden per fiets en openbaar vervoer. Ook worden functies en bewoners met elkaar verbonden: er is ruimte voor wonen, werken, leren en recreëren. Door diverse woningen aan te bieden en te zorgen voor veel ontmoetingsplekken wordt de Suikerzijde een stadsdeel voor iedereen.

Groen op elk schaalniveau van het plan

In de Suikerzijde is het groen op elk schaalniveau mee ontworpen:

1. Ruimte voor groen in klimaatadaptieve straten met wadi’s, verblijfsplekken en afwisselend zon en schaduw door grote bomen
2. Ruime groene woonstraten stimuleren ontmoeting en beweging
3. Door het oplossen van parkeren in gebouwde omgeving of in binnenterreinen van de bouwvelden is er geen parkeren in de openbare ruimte, maar groen tot aan de voordeur
4. Deelgebied Noord met 2.000 woningen in een geraamte van groen met een royaal stadspark aan de westzijde met een avontuurlijke inrichting voor wandelen, spelen, sporten en ontspannen
5. Op stadsdeelniveau wordt een groene verbinding gemaakt met de omliggende wijken en ingezet op een continue groene zone langs het Hoendiep

Groen blauw raamwerk: De straat is een eco systeem

Mobiliteitsraamwerk: De straat heeft mobiliteit op maat en is veilig voor iedereen

Sociaal raamwerk: De straat is een gezonde omgeving, een openbaar domein dat waarde creëert

Belevingsraamwerk: De straat heeft een identiteit en stimuleert beleving

Groene woonstraten

Singel met asymmetrisch profiel

Landschappelijke structuren als dragers voor de sfeer

Voor ontwikkeling en inrichting van de Suikerzijde gelden vier belangrijke uitgangspunten:

Royaal: De bouwvelden zijn royaal en maken heel verschillende invullingen mogelijk

Verbinden: Het verbindt de westelijke wijken met elkaar

Leefkwaliteit: Deelgebied Noord bestaat voor een aanzienlijk deel uit prettige en groene openbare ruimte, die volop gelegenheid biedt tot ontmoeten en bewegen

Gevarieerde straten: Deelgebied Noord kent afwisselende straatbeelden voor een verscheidenheid aan functies en beleving

Coöperatiebrug

Groenstraat

Stadsstraat

De Suikerzijde

Door het grote tekort aan woningen in de stad Groningen zullen tot 2030 zo’n 20.000 nieuwe woningen nodig zijn. Het terrein van de voormalige Suikerfabriek biedt een unieke kans vlakbij de binnenstad een groot nieuw woon- en werkgebied te maken. Hier is ruimte voor 5.000 gevarieerde woningen met bijbehorende diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen. In deelgebied Noord (ten noorden van het spoor en dichtbij de stad) is plek voor de eerste 2.000 woningen, om te voldoen aan de vraag naar stedelijk wonen.

Verbinden staat centraal voor de inrichting en ontwikkeling van de Suikerzijde. Op verschillende schaalniveaus wordt de wijk verbonden met zijn omgeving, groenstructuren begeleiden recreatieve route en het gebied is goed verbonden per fiets en openbaar vervoer. Ook worden functies en bewoners met elkaar verbonden: er is ruimte voor wonen, werken, leren en recreëren. Door diverse woningen aan te bieden en te zorgen voor veel ontmoetingsplekken wordt de Suikerzijde een stadsdeel vor iedereen.

details

Project
De Suikerzijde
Locatie
Groningen, NL
omvang
160 ha
Periode
2018
Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplan, mixed-use, Transformatie, Wonen
Status
In ontwikkeling
Partners
Delva Landscape architecture
Meer info
bd@dezwartehond.nl