Gartenstadt Werdersee

Bremen, DE

Wat kan de klassieke tuinstad vandaag de dag nog voor ons betekenen?

Bremen

Gartenstadt Werdersee

Gartenstadt Werdersee is een van de sleutelprojecten waarmee de Hanzestad Bremen en de verantwoordelijke projectontwikkelaar voor verlichting willen zorgen op de overspannen huizenmarkt. In 2014 werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe stadswijk op het terrein van 17 ha groot, grenzend aan het langgerekte meer.

Anders dan in de klassieke tuinsteden krijgen de randgebieden een hoofdrol

In onze herinterpretatie van het oude idee van de tuinstad, verbinden wij de wens van groen wonen met de behoefte aan sociale cohesie in de stad. De openbare ruimtes in de randzones zullen maximaal worden benut. Hier is plaats voor sport en spel, ontspanning en samenzijn.

In oost-westrichting zal de wijk door middel van een nieuw type woonstraat worden verbonden met de aangrenzende woongebieden, terwijl daartussen zogenaamde ‘groene vingers’ zich uitstrekken tot aan de randzones.

Ligging

Functies

Openbare ruimte

Ontsluiting

De Zwarte Hond ontwierp ook twee multifunctionele gebouwen aan de westelijke toegangsweg naar de nieuwe wijk.

Gartenstadt Werdersee

Aan de Werdersee in het Noord-Duitse Bremen zal op een terrein van 17 ha groot een nieuwe stadswijk ontstaan met circa 550 woningen, een kinderdagverblijf, een school en voorzieningen. De Zwarte Hond won samen met het bureau Urbanegestalt uit Keulen in 2014 de ontwerpwedstrijd voor het stedenbouwkundige ontwerp van Gartenstadt Werdersee en ontwierp tevens twee multifunctionele gebouwen aan de westelijke toegang tot de wijk, waarin buurtwinkels, verpleeg- en verzorgingsvoorzieningen en sociale huurwoningen zijn gevestigd.

Het ontwerp van de tuinstad sluit aan bij twee menselijke basisbehoeften: groen wonen midden in de stad en sociale cohesie, waarbij de openbare ruimte een bijzondere rol krijgt toebedeeld. Beide behoeften stonden ook al centraal in het oorspronkelijke concept van de tuinsteden uit het begin van de vorige eeuw. Het ontwerp in Bremen is hiervan een herinterpretatie die rekening houdt met de situatie ter plekke.

Nieuw is vooral de manier waarop wordt omgegaan met het openbare groen aan de randen van de wijk, wat tot een ‘omgekeerde centraliteit’ moet leiden. Anders dan in de klassieke tuinsteden spelen randgebieden nu een hoofdrol: ze vormen de groene leefruimte voor gemeenschappelijke activiteiten.

details

Project
Gartenstadt Werdersee
Locatie
Bremen, DE
omvang
16 ha
Periode
2014
Opdrachtgever
Projektgesellschaft Werdersee GmbH & Co KG Freie Hansestadt Bremen
Discipline
Stedenbouw
Programma
Commercieel, Kantoren, Masterplan, Wonen
Status
In ontwikkeling
Partners
Urbanegestalt
Meer info
bd@dezwartehond.nl