Herstructurering Groeseind

Tilburg, NL

Hoe geef je nieuw leven aan een verouderde buurt?

Tilburg

Groeseind

Het oude Groeseind was een zeer uniforme, stenige buurt met 380 kleine sociale huurwoningen, gebouwd in de jaren ’20 en ’50. De Tilburgse wijk werd gekarakteriseerd door smalle straatjes, waarin tevens werd geparkeerd. Er was zeer weinig groen.

Eind vorige eeuw waren de woningen technisch verouderd en voldeden ze niet meer aan de woonwensen van de huurders. Een bedrijventerrein met garagebedrijven, tankstation en groot textielbedrijf zorgde bovendien voor veel overlast. Er werd besloten de verouderde buurt te transformeren. De Zwarte Hond ontwierp in 2006 het masterplan en later het stedenbouwkundig plan.

Parkopbouw: padenstructuur en avonturenpad (rood), gras, rododendrons, bomen

Samenhang versus variatie: woningtype, kapvorm, rooilijn, ritmiek, architecten

Groene woonstraten: boomgaard, beeklandschap, duinlandschap

De vernieuwde frisse, groene buurt lijkt er altijd al te zijn geweest

De belangrijkste middelen waarmee de herstructurering is ingezet, zijn de toevoeging van meer (openbare) groene ruimte en de diversificatie van het woningaanbod. Nieuwe groene straten en pleinen vergroten de kwaliteiten van de woonomgeving en zorgen voor verbindingen tussen de oude en de nieuwe delen in de wijk. Delftse stoepen en zitelementen nodigen uit om de groene buitenruimte intensief te gebruiken.

Herstructureringsprocessen kennen een lange realisatieperiode. Door vanaf het begin een open dialoog te voeren ontstond vertrouwen, betrokkenheid en oplossingsgerichtheid. Hierbij zijn veel partijen betrokken geweest: oude en nieuwe bewoners, vier welwillende opdrachtgevers, een proactieve gemeente en een grote hoeveelheid ontwerpers.

De woonstraten hebben in de eerste plaats een verblijfskarakter

Herstructurering Groeseind

De voormalige Tilburgse arbeiderswijk Groeseind, gebouwd rondom textielfabriek D.P. van Maren, heeft een herstructurering ondergaan. Van een typische vooroorlogse wijk met kleine sociale huurwoningen, weinig groen en veel auto’s in de straten is het getransformeerd tot een frisse, groene buurt met open karakter die de indruk geeft er altijd al zo te hebben gelegen. Het is een diverse en gewilde wijk geworden met een grote variatie aan huur- en koopwoningen die door haar opzet ook de omliggende buurten een positieve impuls geeft.

De drager van het plan is een raamwerk van groene, openbare ruimte. Centraal ligt een langgerekt park waar de buurtbewoners kunnen spelen, recreëren en ontspannen. De stadslanen komen hierop uit en worden om het park heen geleid. De woonstraten hebben in de eerste plaats een verblijfskarakter. Een groot aantal woonstraten is zelfs afgesloten voor doorgaand verkeer. Parkeren is uit het zicht opgelost in de tussengebieden. Door uit te gaan van het bestaande stedenbouwkundige weefsel ligt de buurt heel natuurlijk in de wijk. Negen architecten werden ingeschakeld om de woningen voor het vernieuwde Groeseind te ontwerpen.

details

Project
Herstructurering Groeseind
Locatie
Tilburg, NL
omvang
14.4 ha
Periode
2006-2018
Opdrachtgever
Janssen de Jong Projectontwikkeling, WonenBreburg, Tiwos, Hurks vastgoedontwikkeling, gemeente Tilburg
Discipline
Architectuur, Stedenbouw
Programma
Masterplan, Wonen
Status
Gerealiseerd
Fotograaf
ScagliolaBrakkee, Petra Appelhof, aerial photos: Janssen de Jong Projectontwikkeling
Meer info
bd@dezwartehond.nl