Herstructurering Grunobuurt

Groningen, NL

Wat is een gemengde wijk?

Groningen

Gruno

De Grunobuurt in Groningen ligt op loopafstand van het station, tussen het stadscentrum en het Stadspark. Historische foto’s laten zien dat de buurt voor een heel andere samenleving is gebouwd. In de loop der jaren nam de druk op de openbare ruimte toe, verouderden de woningen en veranderden de woonwensen. In 2004 werd besloten tot een grootschalige wijkvernieuwing.

Samen met de bewoners werd een plan gemaakt voor een volledig nieuwe buurt, die voldoet aan de eisen van nu, met fijne, lichte, duurzame woningen voor iedereen.

De smalle straten en ondiepe woningen maken plaats voor een robuustere opzet, met twee in plaats van drie stroken, zonder dat de gevarieerde ruimtelijke opbouw van de buurt verloren gaat. Door te spelen met de hoogtes krijgen de straten meer licht en ontstaat afwisseling in het gevelbeeld.

Met een brede mix aan woningtypes blijft de Grunobuurt voor iedereen bereikbaar en is een diversiteit aan bewoners gegarandeerd. In de hele buurt hebben de benedenwoningen voordeuren aan de straat, zodat het er altijd levendig is.

Het beeldkwaliteitsplan bewaakt met regels voor de inrichting van de openbare ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken de gevarieerde eenheid binnen de buurt.

Door slim te spelen met hoogtes valt meer daglicht in de straten

Herstructurering Grunobuurt

De Grunobuurt in Groningen is ontstaan ten tijde van grote woningnood na de Eerste Wereldoorlog. In 2004 is besloten de wijk grootschalig te vernieuwen; de woningen bleken in een technisch matige staat en de woonkwaliteit was niet naar behoren. Bij het maken van het nieuwe stedenbouwkundige plan nam De Zwarte Hond – in nauw overleg met bewoners – de gewaardeerde ‘gevarieerde eenheid’ als uitgangspunt: binnen het herkenbare stedelijk weefsel bevond zich een grote variatie aan bijzondere plekken.

Het plan bestaat uit een ensemble van acht gesloten bakstenen bouwblokken die trapsgewijs oplopen en op verschillende hoeken hoogteaccenten hebben. De eenheid wordt verkregen door eenduidige en herkenbare bouwvolumes. Daarnaast wordt de eenheid versterkt door regels voor de inrichting van de openbare ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken. De variatie is gezocht in bijvoorbeeld profielen, detaillering, steensoorten en goothoogten.

Ook in de keus van de architecten klinkt het principe van de ‘gevarieerde eenheid’ door. Drie architectenbureaus werden geselecteerd voor het ontwerp van de acht bouwblokken: De Zwarte Hond, Maccreanor Lavington en DiederenDirrix.

details

Project
Herstructurering Grunobuurt
Locatie
Groningen, NL
omvang
6 ha
Periode
2004
Opdrachtgever
Gemeente Groningen, Nijestee
Discipline
Architectuur, Stedenbouw
Programma
Corporaties, Masterplan, Wonen
Status
In ontwikkeling
Fotograaf
Harry Cock, Gerard van Beek
Meer info
bd@dezwartehond.nl