Het Praktijkcollege Zuidwijk

Rotterdam, NL

Hoe kan een school een buurt versterken?

Rotterdam

Praktijkcollege Zuidwijk

De gemeente Rotterdam wil de locatie van een oude school herontwikkelen voor de huisvesting van het Praktijkcollege Zuidwijk. Met de nieuwbouw moet het onderwijsaanbod en de didactiek worden gemoderniseerd: naast theorielessen moeten leerlingen kunnen oefenen met het uitvoeren van praktijkhandelingen.

De ligging aan de groene hoofdstructuur van Zuidwijk maakt het daarbij mogelijk het gebouw te verbijzonderen ten opzichte van zijn omgeving.

De herontwikkeling gebeurt binnen de grenzen van de bestaande schoollocatie. (slide naar links/rechts)

De Zwarte Hond maakte een compact ontwerp dat stoer en herkenbaar is en bovendien uitnodigend en transparant. De buitenruimte zoekt aansluiting bij het parkachtige karakter van de groene scheg.

Naast de (praktijk)lokalen zijn er verschillende publieke functies, zoals een fietsenmaker en een restaurant. Deze voorzieningen liggen centraal in de school en zijn zichtbaar en toegankelijk voor bezoekers en klanten. De school maakt onderdeel uit van de wijk en de stad, en de wijk en stad maken onderdeel uit van de school.

Begane grond

1e verdieping

Het Praktijkcollege Zuidwijk

Het Praktijkcollege (HPC) Zuidwijk verzorgt praktijkonderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar, ‘die beter leren in de praktijk dan alleen uit een boek’. In opdracht van de gemeente Rotterdam ontwierp De Zwarte Hond een stoer en herkenbaar gebouw, dat aansluit op het karakter van de omgeving.

In het interieur vormen de fraaie ruimten van het praktijkonderwijs het middelpunt van de aandacht. Deze ruimten liggen als transparante dozen rondom het centrale hart. Vanaf de omloop op de verdieping is er overal zicht op het praktijkonderwijs. Het centrale hart zorgt ervoor dat iedereen zich goed kan oriënteren en maakt het gebouw bovendien zeer flexibel en gemakkelijk aanpasbaar. De diepe negges aan de buitenkant geven het gebouw plastiek. Het glas in het dak ligt op het noorden waardoor het gebouw in de zomer koel blijft. Op het dak liggen ook zonnecellen.

De school zorgt ook voor verbondenheid met de buurt. Buurtbewoners worden uitgenodigd om gebruik te maken van het restaurant en de fietsenmaker.

details

Project
Het Praktijkcollege Zuidwijk
Locatie
Rotterdam, NL
omvang
2.600 m²
Periode
2017-2020
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Discipline
Architectuur
Programma
Onderwijs
Status
In ontwikkeling
Meer info
bd@dezwartehond.nl